การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

ขออภัย ระบบปิดให้บริการรับสมัคร

ระบบการรับสมัครเปิดให้บริการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 26 ธันวาคม 2560
หากมีข้อซักถามกรุณาติดต่อครูนิโลบล พูนศิริ โทรศัพท์ 088-3064940 หรือ E-mail: nilobonpoonsiri2535@windowslive.com