การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง

  1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากตรวจสอบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือเป็นเอกสารปลอมจะโดนตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
  2. หลังจากแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เมนู "รายชื่อผู้สมัคร"
  3. หากมีปัญหาต่างๆ กรุณาติดต่อ นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี โทรศัพท์ 081-0569659 หรือนางอรัญ มูลบุญ โทรศัพท์ 095-2958039
  4. ช่องที่มีเครื่องหมาย * ไม่สามารถเว้นว่างได้